Obligacje skarbowe – papiery emitowane przez Skarb Państwa

0

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa w celu finansowania długu publicznego. Oznacza to, że jest to swego rodzaju „kredyt” jaki zaciąga państwu u swoich obywateli. Jaki są wady i zalety obligacji skarbowych? Czy są one lepsze od lokat bankowych?obligacje skarbowe

Charakterystyka obligacji

Obligacje skarbowe to średnio- lub długoterminowa inwestycja. Dostępne na rynku są obligacje z terminem zapadalności od 2 do 10 lat. Oprocentowanie obligacji o najkrótszym terminie – czyli na okres dwuletni – jest stałe. Pozostałe rodzaje obligacji posiadają zmienne lub częściowo zmienne oprocentowanie. Oprocentowanie zmienne jest powiązane ze wskaźnikiem inflacji. Oczywiście, obligacje o najdłuższym terminie zapadalności przynoszą największy zyski, co wiąże się z premią za czas na jaki angażujemy środki.

Nominał jednej obligacji wynosi 100 zł. Obligacje są oferowane osobom fizycznym, organizacjom oraz np. stowarzyszeniom. Obligacje mogą także służyć jako forma oszczędzania w ramach IKE. Zaletą obligacji jest możliwość wycofania się z inwestycji przed czasem. Posiadaną obligację możemy sprzedać przed terminem wykupu. W przypadku obligacji możemy liczyć na oprocentowanie w wysokości ok. 3,5-5%.

Obligacje a lokaty bankowe

Lokaty bankowe posiadają wyższe oprocentowanie. Jednak zakładając lokatę musimy liczyć się z czasowym zamrożeniem środków. Wypłacenie oszczędności przed czasem skutkuje utratą odsetek. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo obu sposobów inwestowania jest ono porównywalne. Za wypłatę środków z obligacji odpowiada Skarb Państw, dlatego możemy być pewni, że otrzymamy z powrotem nasze oszczędności. W przypadku lokat, za ich bezpieczeństwo odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który jest instytucją powołaną specjalnie do ograniczania ryzyka w sektorze bankowym. Limit gwarancji bankowych wynosi 100 tys. euro, więc możemy być spokojni o oszczędności deponowane w bankach.

Podsumowując lokaty i obligacje są produktami finansowymi, przy których ryzyko jest ograniczone do minimum. Lokaty bankowe wypadają pod względem potencjalnych zysków lepiej niż obligacje skarbowe. Należy jednak pamiętać, że lokaty są zakładane na okres 3, 6 lub 12 miesięcy. Obligacje z kolei to inwestycja na dłuższy czas – dlatego występują różnice w oprocentowaniu.

Skomentuj