Opcje na akcje jako finansowe instrumenty pochodne

0

Opcja na akcje jest to kontrakt, który nadaje jej właścicielowi prawo kupna od wystawcy lub prawo sprzedania mu określonej liczby danego rodzaju akcji w określonym czasie i po pewnej ustalonej cenie. Zazwyczaj rozliczenie opcji w formie rzeczywistej transakcji kupna bądź sprzedaży akcji zostaje zastąpione przez wypłatę kwoty obliczonej na podstawie różnicy ceny rynkowej akcji oraz ceny umownej akcji.opcje finansowe

Kontrakt daje właścicielowi opcji prawo jej realizacji. Jednak nabywca może nie zgodzić się na realizację transakcji, jeśli uważa, że jest ona dla niego nieopłacalna.

Nabywca opcji płaci właścicielowi cenę zakupu, zwaną premią. Zazwyczaj jest ona płacona z góry, w momencie zawierania kontaktu. Nawet, jeśli opcja zostaje odrzucona, nabywca nie ma prawa z powrotem otrzymać zapłaconej premii.

Generalnie opcje na akcje można podzielić na dwa podstawowe typy:

  • Opcja kupna (call) – daje posiadaczowi prawo nabycia akcji,
  • Opcja sprzedaży (put) – uprawnia właściciela do zbycia akcji.

Opcje na akcje należą do finansowych instrumentów pochodnych. Są to takie instrumenty, których wartość zależy od wartości innych, będących podstawą zmiennych finansowych. Obecnie jest tak dużo różnych opcji dostępnych na rynku, że dużo osób nie wie, w jaki sposób nimi handlować. Zanim osoba przystąpi do handlowania opcjami musi określić cel, który chce osiągnąć. Czy to będzie powiększenie przychodu jaki osiągamy z inwestycji na rynku akcji, czy zabezpieczenie posiadanego portfela akcji przed spadkiem jego wartości. Następnie należy wybrać odpowiednią strategię dopasowaną do naszego celu. Najpierw trzeba dane strategie przetestować, gdyż ciężko od razu stwierdzić, która będzie najlepsza. Aczkolwiek są pewne ogólne zasady, którymi warto się kierować. Na przykład, jeśli naszym celem jest powiększenie przychodu, powinniśmy wówczas przeanalizować strategię covered call. Natomiast, jeśli za cel mamy zabezpieczenie posiadanego portfela, wówczas możemy wziąć pod uwagę nabycie opcji sprzedaży wystawionej na akcje danej spółki lub indeks, który najlepiej odzwierciedla zachowanie naszego portfela akcji.

Skomentuj