Sektor bankowy i parabankowy w Polsce

0

Bankowość to pojęcie bardzo obszerne, żeby nie mówić skomplikowane, dlatego też nie można doń podchodzić w sposób pobłażliwy, tym bardziej, iż wiąże się ona z naszym kapitałem, który jej powierzamy, lub na który się zapożyczamy. W skład wiedzy podstawowej na jej temat wchodzi zaś podział tegoż sektora na sektor bankowy i sektor parabankowy.Polisolokaty

Sektor bankowy

Jak sama nazwa wskazuje, sektor bankowy tworzą banki, których funkcjonowanie jest regulowane ustawą o prawie bankowym i decyzjami specjalnej Komisji Nadzoru Bankowego. Do ich usług zaliczamy z kolei przyjmowanie kapitału zewnątrz, udzielanie zobowiązań kredytowych, emisję szeroko rozumianych papierów wartościowych, potwierdzanie rozmaitej maści gwarancji, a także inne produkty bankowe, zarezerwowane specjalnie dlań.

Sektor parabankowy

Jeśli zaś chodzi o sektor parabankowy, tworzą go instytucje, którymi w świetle prawa nie są banki, ale które mogą świadczyć tak zwane czynności bankowe sensu largo. Mowa tu między innymi o pożyczkach, terminowych operacjach finansowych, poręczeniach, czy też skrytkach sejfowych.

Z punktu widzenia klienta

Klient widzi produkty bankowe jeszcze inaczej, bowiem liczą się tu operacje finansujące, które pozwalają na sfinansowanie jakiegoś przedsięwzięcia, operacje typu depozytowego, które pozwalają na przechowanie kapitału i ewentualne zaoszczędzenie nań, operacje typu obsługi obrotu, a także operacje o charakterze konsultingowym. Biorąc pod uwagę, że to wyłącznie wierzchołek góry lodowej, sami widzimy, iż poznanie bankowości wymaga czasu.

Comments are closed.